2 ธ.ค. 2565 สำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ  ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกหน่วยงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ 
ภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกหน่วยงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ
ภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกหน่วยงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ 
ภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกหน่วยงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

รายงาน : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก PR Ramkhamhaeng University – Facebook และ นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ