17 ม.ค. 2560 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 07.00 – 9.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประกอบพิธีฯ เนื่องในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดขึ้นทุกปี โดยมีนายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนผู้บริหาร และผู้แทนจากองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เข้าร่วมวางพานพุ่มสักการะ

ภาพนายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค. 2560)
ภาพนายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค. 2560)
ภาพคณะผู้แทนจากองค์กรหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆ เข้าร่วมวางพานพุ่มสักการะ
ภาพคณะผู้แทนจากองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เข้าร่วมวางพานพุ่มสักการะ
ภาพพานพุ่ม จากคณะผู้แทนองค์กรหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ที่ร่วมวางพานพุ่มสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพพานพุ่มจากคณะผู้แทนองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่ร่วมวางพานพุ่มสักการะ ณ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ในโอกาสนี้ นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” แก่ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2560 ด้วย

ภาพ “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาพ “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด