17 ม.ค. 2559 งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพ รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหง มหาราช
ภาพรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 มกราคม 2559 เวลา 6.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดงานนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันรัฐพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังได้อัญเชิญพระนามพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย โดยมีพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ และพิธีทางศาสนา รวมทั้งมีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

2559-01-17-phokunday_n3สักการบวงสักการบสสักการบว
2559-01-17-phokunday_n4

รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณ ภาพ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 59, จาก เฟซบุ๊ก PR Ramkhamhaeng University