03 – 06 ก.ย. 2554 สำนักหอสมุดกลางจัดทำห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เชิญพิศลยบุตร ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

3 – 6 กันยายน 2554 คณะบุคลากรจากสำนักหอสมุดกลางร่วมจัดทำห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพิศลยบุตร ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา นำโดย นางวัลลีย์ เพียรสถาพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ


รายงานโดย หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบคุณภาพ จากคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ