01 ก.ย. 2554 วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day 2011) ประจำปี 2554

1 กันยายน  2554  เวลา 9.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรม วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2554 สำนักหอสมุดกลาง ช่วงเช้า พิธีเปิด ประธานโดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตน์พาณิชย์ และร่วมกันเตรียมความพร้อมร่างกายด้วยการเต้นแอโรบิกด้วย

ช่วงบ่าย – หลังรับประทานอาหารกลางวัน ผู้บริหารตรวจเยี่ยมพื้นที่ 5 ส ต่อจากนั้นหลังพักเบรคอาหารว่าง บุคลากรรวมตัวกันที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 เพื่อร่วมรับชมการแสดงเพื่อส่งเสริมกิจกรรม 5 ส และประกาศพื้นที่ ชนะการประกวดพื้นที่ กิจกรรม 5 ซึ่งปีนี้ มี 2 รางวัล  ดังนี้
1.  พื้นที่ กิจกรรม 5 ส ดีเด่น คือ ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ
2.  พื้นที่ขวัญใจผู้บริหาร คือ ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา  


กิจกรรมช่วงเช้า พิธีเปิดและการเตรียมพร้อมร่างกาย


กิจกรรมช่วงบ่าย-ผู้บริหารตรวจเยี่ยมพื้นที่ รับชมการแสดง และประกาศพื้นที่ 5 ส ดีเด่น


รายงาน: หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ภาพ : โดยฝ่ายวัสดุไม่ตีพิมพ์