20 ก.ย. 2554 งานเลี้ยงรับรองผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554 “อยู่นาน ยังหวานอยู่”

 20 กันยายน 2554 เวลา 17.00 – 20.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมแสดงมุตฑิตาจิตเลี้ยงรับรองแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2554  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 ซึ่งมีทั้งหมด 10 คน ดังนี้

Read more

01 ก.ย. 2554 วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day 2011) ประจำปี 2554

1 กันยายน  2554  เวลา 9.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรม วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2554 สำนักหอสมุดกลาง ช่วงเช้า – พิธีเปิด ประธานโดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตน์พาณิชย์

Read more

02 ส.ค. 2554 วันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 40 ปี ประจำปี 2554

02 สิงหาคม 2554 พิธีบวงสรวงวันครบรอบ 40 ปี สำนักหอสมุดกลาง ช่วงเช้า บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีบวงสรวง ณ อนุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และก่อนเพลร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล

Read more

2 ก.ค. 2554 นักศึกษานานาชาติ (IIS-RU) เยี่ยมชมและศึกษาการใช้งานห้องสมุด

2 กรกฎาคม 2554 นักศึกษาจากสถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (IIS-RU) จำนวน 120 คน ได้เยี่ยมชมและศึกษาการใช้งานห้องสมุด นำโดย Mr. Orpheus Stephens อาจารย์ประจำวิชา IS103 : การใช้งานห้องสมุด และคณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ ได้แนะนำการใช้บริการห้องสมุด และนำชมการใช้บริการตามหน่วยบริการต่าง ๆ

Read more

25 มิ.ย. 2554 ปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ปี 2554

25 มิถุนายน 2554  เวลา 10.00 – 12.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ปี 2554 ณ IIS-RU คณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแนะนำการใช้บริการห้องสมุด ณ สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  และมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงสุด ประจำปี  2554 ซึ่งในปีการศึกษานี้

Read more