17 ม.ค. 2555 พิธีบวงสรวงพ่อขุนฯ ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนฯ ในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในปีนี้มีประชาชนภายนอกมาร่วมงานมากกว่าทุก ๆ ปี ตั้งแต่ตัวแทนข้าราชการ ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหลายกระทรวง และภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และหน่วยงานสถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งตัวแทนจากคณะและสำนักฯ ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย