30 ก.ค. 2556 สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสร้างสรรค์งานไอเดีย “เดคูพาจ : ศิลปะการประดิษฐ์งานฝีมือ”

30 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00 – 12.00 น. สัปดาห์ห้องสมุด ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานไอเดีย (DIY) “เดคูพาจ : ศิลปะการประดิษฐ์งานฝีมือ” สาธิต โดย อ.วิจิตรา วิจิตรเลิศเลอ จากสำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงจำนวนมาก

ภาพสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสร้างสรรค์งานไอเดีย "เดคูพาจ : ศิลปะการประดิษฐ์งานฝีมือ" (30 ก.ค. 2556)
ภาพสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสร้างสรรค์งานไอเดีย “เดคูพาจ : ศิลปะการประดิษฐ์งานฝีมือ” (30 ก.ค. 2556)

ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ