1 ส.ค. 2556 สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสาธิตทำอาหาร “ขนมโบราณแบบไทย ไทย : ขนมครก”

วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 – 12.00 น. นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ร่วมกิจกรรมสาธิตการทำอาหาร “ขนมโบราณแบบไทย ไทย : ขนมครก” เรียนรู้สูตร ส่วนผสมต่างๆ และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ในการทำขนมครกให้อร่อย ผู้สาธิตเป็นกลุ่มบรรณารักษ์ในสำนักหอสมุดกลาง

ภาพสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสาธิตทำอาหาร "ขนมโบราณแบบไทย ไทย : ขนมครก" (1 ส.ค. 2556)
ภาพสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสาธิตทำอาหาร “ขนมโบราณแบบไทย ไทย : ขนมครก” (1 ส.ค. 2556)

ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ