14 -16 ก.พ. 2561 โครงการ RU Book Fair 2018

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ปัญญา ศิริโรจน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ RU Book Fair 2018 โดยมีผู้บริหาร บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมมุมต่างๆ

Read more

30 ก.ค. 2556 สัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมสร้างสรรค์งานไอเดีย “เดคูพาจ : ศิลปะการประดิษฐ์งานฝีมือ”

30 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00 – 12.00 น. สัปดาห์ห้องสมุด ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานไอเดีย (DIY) “เดคูพาจ : ศิลปะการประดิษฐ์งานฝีมือ” สาธิต โดย อ.วิจิตรา วิจิตรเลิศเลอ จากสำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์

Read more