18 เม.ย. 2567 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายสมาชิก)

18 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 14.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยรามคำแหง (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูลฟันด์) ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายสมาชิก) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้สมัครกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฝ่ายสมาชิก)

Read more