3 พ.ค. 2567 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

3 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล บริเวณทางเข้าข้างอาคารและลานทางลอดใต้อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  และพิธีถวายมหาสังฆทาน ถวายภัตตาหาร ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read more