Tag Archives: เฉลิมพระเกียรติ

สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา

ภาพปกหนังสือ เรื่อง สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา
ภาพปกหนังสือ เรื่อง สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง ได้รับมอบหนังสือ “สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา” จำนวน 10 เล่ม จากคุณนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Continue reading สมุทรปราการแผ่นดินของพระราชา

วันที่ 12 ก.พ. 2559 ได้รับบริจาคหนังสือ วัชรปิยชาติ

วันที่ 12 ก.พ. 2559 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจเรื่อง “วัชรปิยชาติ”

วัชรปิยชาติวัชรปิยชาติ เป็นหนังสือที่ทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา หรือครบ 5 รอบในปีพระนักษัตร ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในจังหวัดเพชรบุรี Continue reading วันที่ 12 ก.พ. 2559 ได้รับบริจาคหนังสือ วัชรปิยชาติ