Tag Archives: พุทธศาสนา

วันที่ 27 ม.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากคุณวภัส ไตรยคุณ ตัวแทนจากบริษัทในเครือ อมรินทร์ กรุ๊ป

ภาพคุณวภัส ไตรยคุณ (ซ้าย) ตัวแทนจากบริษัทในเครือ อมรินทร์ กรุ๊ป มอบหนังสือให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ
ภาพคุณวภัส ไตรยคุณ (ซ้าย) ตัวแทนจากบริษัทในเครือ อมรินทร์ กรุ๊ป มอบหนังสือให้กับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 คุณวภัส ไตรยคุณ ตัวแทนจากบริษัทในเครือ อมรินทร์ กรุ๊ป ได้มอบหนังสือชุดวรรณกรรมที่รัก ประพันธ์โดย คุณหญิงสุรีพันธ์ มณีวัต (นิตยา นาฏยะสุนทร) และหนังสืองานทางด้านพุทธศาสนา ให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง Continue reading วันที่ 27 ม.ค. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากคุณวภัส ไตรยคุณ ตัวแทนจากบริษัทในเครือ อมรินทร์ กรุ๊ป

วันที่ 27 ต.ค. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ จุดเด่นพระพุทธศาสนา

จุดเด่นพระพุทธศาสนาวันที่ 27 ต.ค. 2558 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือบริจาคที่น่าสนใจ แต่งโดย พระมหา ดร.ณรงค์ กนฺตสีโล (หลวงพ่อกันต์)

ชื่อหนังสือ : จุดเด่นพระพุทธศาสนา

สาระสังเขป : พระพุทธศาสนามีจุดเด่นทั้งด้านหลักการ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ เพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการรู้แจ้งด้วยตนเอง เป็นหลักสัจจธรรม เป็นศาสนาแห่งปัญญาและเหตุผล เป็นศาสนาแห่งประชาธิปไตย และเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ Continue reading วันที่ 27 ต.ค. 2558 ได้รับบริจาคหนังสือ จุดเด่นพระพุทธศาสนา