วันที่ 29 ต.ค. 2557 ได้รับบริจาคหนังสือ จากคุณสุจิตรา รักจันทร์

50 เมนู อาหารไทย เพื่อสุขภาพวันที่ 29 ต.ค. 2557 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือจาก คุณสุจิตรา รักจันทร์

ชื่อหนังสือ : 50 เมนู อาหารไทย เพื่อสุขภาพ
ชื่อผู้แต่ง : สุปราณี แพรศิริ

สาระสังเขป : เมนูอาหารอาหาร เพื่อสุขภาพเล่มนี้ ผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์วิชาชีพครูสอนกว่า 30 ปี จัดทำขึ้นเพื่อผู้สนใจทั่วไป กว่า 50 เมนู ทั้งต้ม ผัด แกง ยำ น้ำพริก เป็นต้น เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำอาหารไม่เป็น ผู้ที่ต้องการทำอาหารเพื่อประกอบเป็นอาชีพ และผู้มีใจรักการทำอาหาร ทั้งนี้ผู้เขียนยังได้แทรกเนื้อหาการเลือกซื้อผักสด เนื้อสัตว์คุณประโยชน์จากวัตถุดิบต่างๆ อีกด้วย

บรรณานุกรม
สุปราณี แพรศิริ. (2556). 50 เมนู อาหารไทย เพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส.

ข้อมูลโดย : มาโนช ผาทำ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรห้องสมุด