วันที่ 4 ก.ย. 2557 ได้รับบริจาคหนังสือ ากบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเจ้านายไทยในโลซานน์วันที่ 4 ก.ย. 2557 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือจากบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเจ้านายไทยในโลซานน์
รวบรวมโดย เซไรดารีส, ลีซองดร์ เซ (Seraidaris, Lysandre C.)

สาระสังเขป บันทึกความทรงจำของเกลย์อง เซ. เซไรดารีส ที่ทำหน้าที่ครูส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 เมื่อทรงพระเยาว์ ณ เมืองโลซานน์ สวิสเซอร์แลนด์ หลังจากลีซองดร์ เซ.เซไรดารีส ได้ไปบรรยายในโอกาสและสถานที่ต่างๆตลอดระยะเวลาสิบปี ได้นำบันทึกเกี่ยวกับชีวิต และหน้าที่ของบิดาในการรับใช้พระบรมราชวงค์ มาเรียบเรียงใหม่ และคัดเลือกภาพถ่ายจากอัลบั้มของครอบครัวมาประกอบเนื้อหาจนกลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้

บรรณานุกรม
เซไรดารีส, ลีซองดร์ เซ. (2556). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และเจ้านายไทยในโลซานน์. กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนาอินเตอร์ปริ้นท์.

ข้อมูลโดย : มาโนช ผาทำ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรห้องสมุด