วันที่ 18 ก.ค. 2557 ได้รับหนังสือจากคุณเอกลักษณ์ ปลื้มจิตร

รวยง่ายสไตล์ร้านรับซื้อของเก่า โดย  เอกลักษณ์  ปลื้มจิตรวันที่ 18 ก.ค. 2557 หน่วยบริจาค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือจากคุณเอกลักษณ์  ปลื้มจิตร

ชื่อหนังสือ รวยง่ายสไตล์ร้านรับซื้อของเก่า  เขียนโดย เอกลักษณ์  ปลื้มจิตร

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการทำธุรกิจรับซื้อของเก่า ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมเคล็ดลับกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้ได้ดีในการทำธุรกิจโดยผ่านประสบการณ์ของผู้เขียนเอง หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้จักธุรกิจ รับซื้อของเก่ามากขึ้น