9 มิ.ย. 2566 ได้รับมอบหนังสือ จากคุณวิศาล พงศกร (อุ้ย HR)

ภาพปกหนังสือเรื่อง RESUME ทำเองง่ายได้งานดี๊ดี
ภาพปกหนังสือเรื่อง RESUME ทำเองง่ายได้งานดี๊ดี

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับมอบหนังสือ “RESUME ทำเอง ง๊ายง่าย ได้งาน ดี๊ดี” จำนวน 5 เล่ม และหนังสือ “สัมภาษณ์งาน ฝึกเอง ง๊ายง่าย ได้งาน ดี๊ดี” จำนวน 5 เล่ม หนังสือทั้ง 2 เรื่องนี้ เขียนโดย คุณวิศาล พงศกร (อุ้ย HR) ซึ่งผู้เขียนมีความประสงค์มอบหนังสือ ดังกล่าว ให้กับสำนักหอสมุดกลาง เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และผู้ใช้บริการทุกท่าน

ภาพหนังสือปกเรื่องสัมภาษณ์งานฝึกเองง๊ายง่ายได้งานดี๊ดี
ภาพหนังสือปกเรื่องสัมภาษณ์งานฝึกเองง๊ายง่ายได้งานดี๊ดี

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ ฝั่งพัฒนาทรัพยากร กองจัดการทรัพยากร