วันที่ 29 พ.ย. 2564 รับหนังสือบริจาค จากกองศาสนพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

บุคลากรตัวแทน (ซ้าย) จากกองศาสนพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบหนังสือบริจาค โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ เป็นผู้รับมอบ
บุคลากรตัวแทน (ซ้าย) จากกองศาสนพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบหนังสือบริจาค โดยมีนายมาโนช ผาทำ (ขวา) บรรณารักษ์ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรตัวแทน จากกองศาสนพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหนังสือบริจาคให้กับหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีนายมาโนช ผาทำ บรรณารักษ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ

ภาพหนังสือที่ได้รับมอบ มาจากกองศาสนพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ภาพหนังสือที่ได้รับมอบ มาจากกองศาสนพิธี กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลและภาพโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ