วันที่ 22 พ.ย. 2564 รับหนังสือบริจาค จากอาจารย์ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพอาจารย์ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ บริจาคหนังสือให้กับสำนักหอสมุดกลาง
ภาพอาจารย์ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ บริจาคหนังสือให้กับสำนักหอสมุดกลาง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มอบหนังสือให้กับ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 3 รายการ ดังนี้

  1. “ความในใจจากพวกเรา” จำนวน 3 เล่ม
  2. “โลกวิเศษเพราะคนพิเศษ” จำนวน 3 เล่ม
  3. “อยู่ตรงนั้นกับฉัน ได้ไหม” จำนวน 3 เล่ม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่อาจารย์นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ภาพปกหนังสือ ชื่อเรื่อง ความในใจจากพวกเรา ชื่อเรื่อง โลกวิเศษเพราะคนพิเศษ และชื่อเรื่อง อยู่ตรงนั้นกับฉัน ได้ไหม
ภาพปกหนังสือ ชื่อเรื่อง ความในใจจากพวกเรา ชื่อเรื่อง โลกวิเศษเพราะคนพิเศษ และชื่อเรื่อง อยู่ตรงนั้นกับฉัน ได้ไหม

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ