หลังลับแลมีอรุณรุ่ง

หลังลับแลมีอรุณรุ่ง

หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับหนังสือ “หลังลับแลมีอรุณรุ่ง” หนังสือดังกล่าว ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ได้มอบให้กับสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 1 ชุด (2 เล่ม) เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า แก่อาจารย์นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความสั้นจากคอลัมน์ “หลังลับแลมีอรุณรุ่ง” ที่ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ และได้มีจัดการพิมพ์รวมเล่มขึ้น

ส่วนหนึ่งในคำนำ “หวังว่าผู้ที่ได้ถือหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือ จะพอมองเห็น “อรุณรุ่ง” สอดแทรกอยู่ตามแผ่นกระดาษอันเปรียบเสมือน “ลับแล” ที่ท่านได้พลิกอ่านต่อไปตามลำดับสมตามความปรารถนาของผมซึ่งเป็นผู้เขียนนะครับ”

ข้อมูลโดย : ศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ หน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ