Graphic Design Quiz ออกแบบอย่างไรให้สวย ?
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้จะสอนพื้นฐานของการออกแบบ มีตัวอย่างของการออกแบบในเรื่องต่าง ๆ เช่น Layout ตัวอักษร สี กราฟิก และเว็บไซต์ โดยนำเสนอการดีไซน์ 2 รูปแบบ แบบแรกคืองานที่ออกแบบตามกฎพื้นฐาน แบบที่สองคือ งานที่ออกแบบตามใจชอบ แล้วเปรียบเทียบ พร้อมอธิบายเหตุผลว่าทั้งสองแบบแตกต่างกันอย่างไร
วาดการ์ตูนลายเส้นง่ายๆ ให้น่ารัก
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณเข้าไปสู่โลกของรูปลายเส้นอันอัศจรรย์ไร้ขอบเขต จุดเด่นของลายเส้นก็คือความมีอิสระมีชีวิตชีวา หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ เส้น รูปร่าง สี ใช้วิธีสุดง่าย
สารานุกรมนาฏศิลป์ไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
   รวบรวมคำอธิบายเรื่องราวทางด้านนาฏศิลป์ไทย เนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับนาฏยศัพท์ แบ่งออกเป็น หมวดนามศัพท์ กริยาศัพท์ และนาฏยศัพท์เบ็ดเตล็ด ภาษาท่า และประเภทของนาฏศิลป์ไทย แบ่งออกเป็น ระบำ รำ ฟ้อน ละคร โขน พร้อมรปูภาพประกอบ ชื่อเรื่อง: สารานุกรมนาฏศิลป์ไทย เรียบเรียงโดย: ผศ. …
จอมเจดีย์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง จอมเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งนัก ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพระบวรพุทธศาสนา มีโบราณสถานซึ่งเป็นพุทธศาสนากระจายอยู่ ทั่วประเทศ มีอายุและศิลปกรรมแตกต่างกันตามยุคสมัย ในบรรดาปูชนียสถานดังกล่าวมีอยู่ 8 แห่ง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเรียกว่า “จอมเจดีย์” ทรงจัดไว้เป็น ปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของไทย พร้อมทั้งทรงอธิบายความสำคัญไว้ด้วย คือ พระปฐมเจดีย์ …
Italiani alla corte del Siam
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ประวัติความเป็นมาของชาวอิตาเลียนที่มาพำนักอยู่ในราชสำนักของไทย ที่มีโอกาสมาอยู่และทำงาน ไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก วิศวกร ประติมากร จิตรกร มัณฑนากร และแม้แต่ช่างฝีมือที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้มารับราชการเป็นจำนวนมาก หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน และเสนอภาพศิลปินชาวอิตาเลียนที่สำคัญๆ และผลงานของแต่ละท่านที่ได้สร้างสรรค์ไว้ให้กับประเทศไทย ทั้งผลงานที่เป็นประติมากรรม จิตรกรรม งานเขียนทางวิชาการ และอื่นๆ ชื่อเรื่อง: Italiani alla …
เขียนแผ่นดิน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
งานกวีนิพนธ์ เฉลิมพระเกียรติในรูปแบบใหม่ ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ซึ่งได้รวบรวมบทกวีเกี่ยวกับธรรมชาติในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย โดยประมวลความงาม ความสำคัญของแผ่นดินในปัจจุบันไว้ให้มากที่สุด
เครื่องเสียงโบราณ ตำนานแห่งศาสตร์และศิลป์
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เครื่องเสียงโบราณ เป็นศาสตร์แห่งการคิดค้น ผสานกับศิลปะที่เกิดขึ้นจากการออกแบบโดยผู้คนในยุคนั้นอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความบันเทิงด้วยเสียงดนตรี และเพลงต่างๆ มากว่า 100 ปี ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีวิวัฒนาการก้าวหน้าไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเครื่องเสียงโบราณ กับเครื่องเสียงปัจจุบัน
ศิลปะการบังคับบัญชา
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ถ้อยคำสำนักพิมพ์ “ทำงานกับคนปวดหัวที่สุด” มีผู้กล่าวถ้อยคำทำนองนี้ ให้ได้ยินกันบ่อย เป็นความหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะถ้าไม่ทำงานกับคนแล้วจะทำงานกับอะไร คนมากได้งานมาก คนน้อยได้งานน้อย ควรจะเป็นไปอย่างนี้ แต่ก็เคยปรากฏอยู่บ่อยว่า คนมากได้งานน้อย คนน้อยได้งานมาก เป็นเพราะเหตุใด