ศิลปะการบังคับบัญชา

ศิลปะการบังคับบัญชา

ถ้อยคำสำนักพิมพ์

“ทำงานกับคนปวดหัวที่สุด” มีผู้กล่าวถ้อยคำทำนองนี้ ให้ได้ยินกันบ่อย
เป็นความหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะถ้าไม่ทำงานกับคนแล้วจะทำงานกับอะไร

คนมากได้งานมาก คนน้อยได้งานน้อย ควรจะเป็นไปอย่างนี้
แต่ก็เคยปรากฏอยู่บ่อยว่า คนมากได้งานน้อย คนน้อยได้งานมาก เป็นเพราะเหตุใด

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความสามารถ ความตั้งใจทำงานของผู้ปฏิบัติงาน
และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ความสามารถในการบริหาร การจัดการ และการบังคับบัญชา

การแสวงหาความรู้และแนวทางในการบริหารการจัดการ
จึงเป็นเรื่องสำคัญของหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาทุกคน

” ศิลปะการบังคับบัญชา ” เล่มนี้ จะสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเสมือนดังเส้นทางลัด
ให้ก้าวสู่การจัดการที่ถูกต้อง โดยมิต้องลองผิด ลองถูกอีกต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี
สำนักพิมพ์บุ๊คแบงก์
(คัดลอกจากหนังสือ “ศิลปะการบังคับบัญชา”)

เล่มที่นำมาแนะนำนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แล้ว ถ้าอยากทราบว่าอ่านสนุกดีหรือไม่อย่างไร ต้องลองเดินเข้าห้องสมุดมาหาหยิบยืมไปอ่านกันดูว่า ..  จริงดังถ้อยคำสำนักพิมพ์กล่าวนิยมไว้เพียงใด

ชื่อเรื่อง: ศิลปะการบังคับบัญชา

ผู้แต่ง: ดร.สิทธิโชค วรานุสันติกูล

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด