คู่มือนักท่องเว็บไซต์ ไทย – ต่างประเทศ

หนังสือเล่มนี้ได้เขียนแนะนำส่วนต่าง ๆ ในแต่ละเว็บไซต์เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง และอยู่ตรงส่วนไหนในเว็บไซต์ โดยแบ่งเป็นหลาย Part ด้วยกันคือ

Part 1 เริ่มด้วยการท่องเว็บไทย Part 2 เป็นชื่อแหล่งรวมของฟรีและความรู้ที่ผู้อ่านจะได้จากเว็บนั้น ๆ Part 3 เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข่าวและสื่อ Part 4 เป็นเว็บเกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐกิจ Part 5 เว็บด้านการศึกษา Part 6 ด้านธุรกิจและบริการแห่งชอปปิง อาหารและเครื่องดื่น การเดินทาง Part 7 รวมเว็บทางด้านบันเทิงในเรื่องของเพลง เกมส์ กีฬา สัตว์เลี้ยง Part 8 เป็นเรื่องของครอบครัวและสุขภาพสารพันเรื่องราวข้อมูลสุภาพและโรงพยาบาล

นอกจากนี้ยังนำเว็บไซต์ต่างประเทศที่ดี ๆ มารวบรวมไว้เพิ่มเติมให้ท่องกันได้อย่างจุใจ

ชื่อเรื่อง: คู่มือนักท่องเว็บไซต์ ไทย – ต่างประเทศ

โดย: แสงชัย ฤกษ์วรัญญู, เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • ความรู้พื้นฐานในการใช้อินเตอร์เน็ต  หน้า 1
  • ลองเล่นอินเตอร์เน็ตกันแบบง่ายๆ  หน้า 15
  • Part 1เริ่มต้นกับการท่องเว็บไทย  หน้า 22
  • Part 2 แหล่งรวมของฟรีและความรู้  หน้า 54
  • Part 3 ข่าวและสื่อ  หน้า 86
  • Part 4 การเมืองและเศรษฐกิจ  หน้า 106
  • Part 5 การศึกษา  หน้า 124
  • Part 6 ธุรกิจและบริการ  หน้า 144
  • Part 7 รวมความบันเทิง  หน้า 198
  • Part 8 ครอบครัวและสุขภาพ  หน้า 238

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน