สร้างสรรค์งาน Animation ง่าย ๆ สไตล์ Flash MX

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายถึงวิธีการใช้งานโปรแกรม Macromedia Flash MX แบบเบื้องต้น ซึ่ง Flash MX นี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด โดยเนื้อหาภายในเล่มจะประกอบด้วย แนะนำโปรแกรม Macromedia Flash MX การใช้งานโปรแกรม Macromedia Flash MX เบื้องต้น การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Macromedia Flash MX การทำ Masking, Sound, ActionScript, การ Export และ Publish Movie หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมตัวนี้ เพราะเนื้อหาภายในจะกล่าวถึงวิธีการใช้งานแบบเบื้องต้น โดยแต่ละขั้นตอนจะมีภาพประกอบความเข้าใจ เพื่อผู้อ่านสามารถทำตามได้ในแต่ละขั้นตอน และเกิดความเข้าใจในการทำงานเบื้องต้น ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การใช้งานในขั้นประยุกต์ได้

ชื่อเรื่อง: สร้างสรรค์งาน Animation ง่าย ๆ สไตล์ Flash MX

ผู้แต่ง: ปราณี สุทธิโรจน์อำไพ, วรรณี สุทธิโรจน์อำไพ, เกศมณี เที่ยงธรรม

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทที่ 1 แนะนำโปรแกรม Macromedia Flash MX  หน้า     9
  • บทที่ 2 การใช้งานโปรแกรม Macromedia Flash MX เบื้องต้น  หน้า   27
  • บทที่ 3 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Macromedia Flash MX  หน้า   49
  • บทที่ 4 การทำ Masking  หน้า  101
  • บทที่ 5 Sound  หน้า 137
  • บทที่ 6 Action Script  หน้า 149
  • บทที่ 7 การ Export และ Publish Movie  หน้า 177

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน