Best Guides คู่มือคู่ใจก่อนไปร้านคอมพิวเตอร์

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะแนะนำให้ผู้อ่านรู้จักสังเกต หรือดูอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เป็น ระดับที่พอจะพูดจาโต้ตอบกับใครก็ได้ที่กำลังสนทนาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่ ได้แก่ การซื้อเครื่องคอมฯประกอบเอง สารพันปัญหาของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ความเลวร้ายของคนในแวดวงไอที ตลอดจนกลเม็ดเคล็ดลับต่าง ๆ เพื่อให้รู้ทัน ช่างคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยเราก็อาจจะพูดได้ว่า “เราก็รู้ทันเหมือนกันนะ”

ชื่อเรื่อง: Best Guides คู่มือคู่ใจก่อนไปร้านคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง: วิศาสตร์ ศุภสันติธรรม, อวยพร โกมลวิจิตรกุล

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  1. ซื้อเครื่องคอมฯ ประกอบเอง…อย่างมืออาชีพ  หน้า     9
  2. สารพันปัญหา…คนรักคอมฯ  หน้า   15
  3. ความเลวร้าย…ในแวดวงคนไอที  หน้า   49
  4. รู้เรื่องเมนบอร์ด…หัวใจคอมพิวเตอร์  หน้า   54
  5. กลเม็ดเคล็ดลับ…เพื่อให้รู้เท่าทันช่าง  หน้า   71

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน