2475 : เส้นทางคนแพ้

2475 : เส้นทางคนแพ้

หนังสือเล่มนี้เป็นการนําเสนอชีวิตของนายทหารแกนนําหลักในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่มีสมญานามว่า “สี่ทหารเสือ” เรื่องราวมิตรภาพของสี่ทหารเสือ กลุ่มนายทหารผู้เสี่ยงชีวิตเข้าทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อเช้ามืดของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ทั้งก่อนหน้า และเริ่มแรกมิตรภาพก็มั่นคงเป็นเช่นนั้น แต่เพียงชั่วเวลาแค่ข้ามปี ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไป ตามมาด้วยชะตากรรมอันแสนเศร้า ไม่ว่าจะมองในมุมของความเป็นมนุษย์ และยิ่งน่าเศร้าขึ้นไปอีกเมื่อมองในมุมแห่ง “มิตรภาพ” หาก “หอกดาบ” มิอาจสามารถทําลายมิตรภาพในหมู่ทหารหาญได้ แต่ “อํานาจ” ทําได้

ชื่อเรื่อง: 2475 : เส้นทางคนแพ้

ผู้แต่ง: บัญชร ชวาลศิลป์

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำสำนักพิมพ์     หน้า 4
 • คำนำ     หน้า 6
 • น้ำร่วมสาย     หน้า 13
  • ..
 • ไผ่แยกกอ     หน้า 45
  • ..
 • เส้นทางคนแพ้     หน้า 67
  • พระยาศรีสิทธิสงคราม     หน้า 69
  • พระยาทรงสุรเดช     หน้า 115
  • พระยาฤทธิอัคเนย์     หน้า 179
  • พระยาประศาสน์พิทยายุทธ    หน้า 223
 • คำปิดท้าย     หน้า 330

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ