ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น

ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น

หนังสือ “ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น” เล่มนี้นำเสนอเส้นทางการเปลี่ยนผ่านไปสู่ ประชาธิปไตย 4 ครั้งสาคัญของไทย ในช่วงระยะเวลา 85 ปีที่ผ่านมา จากปี 2475 ปัจจุบัน (2560) เพื่อตอบคำถามที่ว่า เหตุใดไทยจึงไม่อาจจะสถาปนา และจรรโลงประชาธิปไตยให้มั่นคงได้ ทั้งที่ได้เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยน ผ่านไปสู่ประชาธิปไตยมาแล้วหลายครั้ง พร้อมเปิดเผยให้เห็นถึงบทบาทของตัวแสดงทางการเมือง ทั้งชนชั้นนำ กลุ่มเคลื่อนไหว และพลังฝ่ายอนุรักษนิยม

ชื่อเรื่อง: ประชาธิปไตยที่ไม่ตั้งมั่น

ผู้แต่ง: จิราภรณ์ ดาจันทร์

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

  • คำนำสำนักพิมพ์     หน้า 7
  • คำนิยม รศ. ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี     หน้า 9
  • คำนำผู้เขียน     หน้า 13
  • บทนำ     หน้า 19
  • 01 การทำให้เป็นประชาธิปไตย : แนวคิด ทฤษฏี     หน้า 26
  • ..
  • 05 ประชาธิปไตยของพลังอนุรักษนิยม     หน้า 240
  • บทสรุป : ปัญหาของการทำให้เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย     หน้า 307
  • ..
  • บทสรุป     หน้า 327

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ