สู่ความสําเร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม Social Startup Success

สู่ความสําเร็จสตาร์ทอัพเพือสังคม Social Startup Successหนังสือเล่มนี้มีการเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระบบ มีการชี้แนะแนวทาง และการถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติ พร้อมด้วยตัวอย่างกว่า 100 กรณีศึกษาแทรกอยู่ตลอด เพื่อนักธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป ที่ต้องการยกระดับตัวเอง เพื่อสร้างผลกระทบที่กว้างขึ้น กระตุ้นนวัตกรรม และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ชื่อเรื่อง: สู่ความสําเร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม Social Startup Success

ผู้แต่ง: Kathleen Kelly Janus (แคธลีน เคลลี เจนัส)
ผู้แปล: ลลิตา ผลผลา

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนิยม     หน้า 6
 • คำนำ     หน้า 8
 • บทนำ     หน้า 16
 • ภาคที่ 1 การทดสอบแนวคิด
  • 1 ระยะการค้นพบ     หน้า 28
  • 2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด     หน้า 56
  • เปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าความล้มเหลวคือการเรียนรู้     หน้า 68
 • ..
 • ภาคที่ 5 การบอกเล่าเรื่องราวที่ดึงดูดใจ     หน้า 278
  • ..
 • บทสรุป     หน้า 296
 • ..
 • บันทึกท้ายบท     หน้า 340
 • รู้จักผู้เขียน     หน้า 350
 • รู้จักผู้แปล     หน้า 351

เรียบเรียงข้อมูลโดย: รจนา วงเวียน งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ