สารานุกรมอันดามัน

รวมเรื่องราวเกี่ยวกับสรรพชีวิตใต้ทะเลและธรรมชาติทางทะเล อธิบายถึงลักษณะและจุดที่พบ ชื่อสามัญ การจำแนกหมวดหมู่ สัณฐานวิทยา และข้อมูลทางชีววิทยาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

ชื่อเรื่อง: สารานุกรมอันดามัน

ผู้เขียน: ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และคณะ

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

  • สาหร่าย  หน้า 8
  • แพลงก์ตอน  หน้า 14
  • ฟองน้ำ  หน้า 202
  • หมึก  หน้า 248
  • เอคไคโนเดิร์ม  หน้า 324
  • เพรียงหัวหอม  หน้า 418