ติว Tense เน้น verb ลัดทันใจ

ติว Tense เน้น verb ลัดทันใจ

หนังสือ “ติว Tense เน้น Verb ลัดทันใจ” เล่มนี้มีเนื้อหาที่ละเอียด เข้าใจง่าย ซึ่งด้านในประกอบไปด้วยการใช้ Tense และ Verb พร้อมยกตัวอย่างชัดเจน ทั้งการอ่าน แปล พูด และแต่งประโยคภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน ผู้ที่อ่อนไวยากรณ์สามารถศึกษาจากหนังสือเล่มนี้ จะทำให้เข้าใจการใช้ Tense และ Verb มากยิ่งขึ้น

ชื่อเรื่อง: ติว Tense เน้น verb ลัดทันใจ

ผู้แต่ง: ครูเก็ต เก็จกนก

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • TENSE    หน้า 12
  • Present Simple Tense     หน้า 16
   ปัจจุบันกาลปกติ
  • Present Continuous Tense     หน้า 24
   ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง
  • Past Simple Tense     หน้า 38
   อดีตกาลปกติ
  • Future Simple Tense     หน้า 50
   อนาคตกาลปกติ
  • Present Perfect Tense     หน้า 58
   ปัจจุบันกาลสมบูรณ์
  • ..
 • VERB    หน้า 124
  • มาทำความรู้จักกริยากัน     หน้า 126
  • Verb     หน้า 134
  • Finite Verb/Non-finite Verb     หน้า 142
   กริยาแท้ และกริยาไม่แท้
  • Main Verb/Helping Verb     หน้า 154
   กริยาหลัก และกริยาช่วย
  • Verb To Be     หน้า 170
   กริยา To Be
  • ..
  • ส่งท้าย บ๊าย…บาย Verb     หน้า 344

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ