สุภาษิตคำคมฝรั่ง วาทะแห่งความคิด ชีวิตเปลี่ยน = Idiom for living

“สุภาษิตคำคมฝรั่ง วาทะแห่งความคิดชีวิตเปลี่ยน” กล่าวถึงการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ดี นอกเหนือไปจากการศึกษาหาความรู้พื้นฐานในเรื่องของ Grammar หรือไวยากรณ์แล้ว ความรู้รอบตัวอื่นๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เราควรจะรู้เอาไว้ ซึ่งสุภาษิต  และคำพังเพยในภาษาอังกฤษที่เป็นอีกวิธีหนึ่งของการศึกษาที่น่าสนใจ นอกจากจะได้ความรู้ทางภาษาแล้วยังทำให้ได้แง่คิดและคติสอนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตด้วย

ชื่อเรื่อง: สุภาษิตคำคมฝรั่ง วาทะแห่งความคิด ชีวิตเปลี่ยน = Idiom for living

เรียบเรียงโดย: ครูจุ๋ม

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1