คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปรากฏคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องในการพระราชพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งสะท้อนมรดก ภูมิปัญญาทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ทั้งที่เกี่ยวกับราชประเพณี เครื่องประกอบพระราชพิธี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประชาชนอาจไม่ทราบถึงความหมาย รวมถึงรายละเอียดของคำศัพท์ที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้หนังสือเล่มนี้ จึงรวบรวมคำศัพท์ต่าง ๆ ของงานพระราชพิธีพระบรมศพตั้งแต่พระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตปราสาท กระทั่งถึงการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์ที่ได้อ่านเพื่อได้เข้าใจถึงความหมายของศัพท์ต่าง ๆ ในพระราชพิธี

ชื่อเรื่อง: คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้แต่ง: กลุ่มจารีตประเพณี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ (บางส่วน)

 • การอ่านพระปรมาภิไธย    หน้า 5
 • สวรรคต เสด็จสวรรคต    หน้า 8
 • สวรรคาลัย    หน้า 8
 • พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมรูป พระบรมรูปถ่าย    หน้า 8
 • พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบรมรูปเขียน    หน้า 8
 • ..
 • การประโคมย่ำยาม     หน้า 53
 • วงปี่พาทย์นางหงส์     หน้า 54
 • เครื่องสังเค็ด     หน้า 54
 • ต้นกัลปพฤกษ์     หน้า 55
 • คำศัพท์ภาษาไทย – อังกฤษ และการอ่านออกเสียง     หน้า 56

เรียบเรียงข้อมูลโดย: อาริษา พูลเผือก งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการสารสนเทศ