สารานุกรมของเล่นพื้นบ้านไทยในอดีต

สารานุกรมของเล่นพื้นบ้านไทยในอดีต รวบรวมสาระของใช้พื้นบ้านไทยในอดีต ซึ่งบางชนิดไม่เคยรู้จักมาก่อน โดยให้คำจำกัดความของของเล่นแต่ละชนิด รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้น การเล่น และการพัฒนาของเล่นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมภาพประกอบ ของเล่นพื้นบ้านไทยจึงเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ ที่สะท้อนสภาพวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: สารานุกรมของเล่นพื้นบ้านไทยในอดีต

ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • กระดิ่งก้ามปู  หน้า   10
 • KRADING KAMPU  หน้า  11
 • กระบอกระเบิด  หน้า   12
 • KRABOK RABOET  หน้า  14
 • ..
 • ขาหยั่ง  หน้า   34
 • KHA YANG  หน้า  36
 • ควายชน  หน้า   38
 • KUWAI CHON  หน้า  41
 • ..
 • ตัวจั๊กจั่น  หน้า   62
 • TUA CHAKACHAN  หน้า  63
 • ธนู  หน้า   64
 • THANA  หน้า  65
 • ..
 • ปืนแก๊ป  หน้า   86
 • PUEN KAEP  หน้า  88
 • ปืนหนังสติ๊ก  หน้า   90
 • PUEN NANG SATIK  หน้า  91
 • ..
 • เรือบก  หน้า 110
 • RUA BOK  หน้า 112
 • เรือบิน  หน้า 114
 • RUA BIN  หน้า 115
 • ..
 • หนอนเดิน  หน้า 140
 • หม้อข้าวหม้อแกง หน้า 142
 • I BO  หน้า 160
 • I OP  หน้า 163
 • ..

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ