สนุกกับงานโครเชท์

หนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของผู้ที่สนใจงานทางด้านการฝีมือ มีรายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น การจับด้ายและวิธีการถักต่างๆ มีภาพพร้อมคำอธิบาย เพื่อให้ได้เรียนรู้และฝึกหัดด้วยตนเอง และยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างแล้วใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยอาจถักเป็นของขวัญในงานต่างๆ และเป็นการหารายได้อีกรูปแบบหนึ่งได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: สนุกกับงานโครเชท์

เรียบเรียงโดย: เข็มทอง

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทที่ 1 วัสดุอุปกรณ์ในการถักโครเชท์   หน้า     6
  • บทที่ 2 วิธีการถักโครเชท์เบื้องต้น  หน้า     8
  • บทที่ 3 การถักโครเชท์เป็นรูปวงกลม และรูปเหลี่ยม  หน้า   17
  • บทที่ 4 การต่อลายและการเล่นสี  หน้า    31
  • บทที่ 5 การถักโครเชท์ลายทึบและลายโปร่ง  หน้า    44
  • บทที่ 6 การถักริมผ้าเช็ดหน้า ตัวอย่างงานถักโครเชท์  หน้า    53

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน