สารานุกรมเยาวชน ชุด ธรรมชาติของงู

รวบรวมเรื่องราว เกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของงูแต่ละเผ่าพันธุ์ ตั้งแต่วัฏจักรชีวิต ถิ่นกำเนิด ลักษณะทางกายภาพ การจู่โจมเหยื่อทั้งการกินและการผสมพันธ์ของงูทั่วโลก 10 อันดับงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก รวมทั้งงูที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย

ชื่อเรื่อง: สารานุกรมเยาวชน ชุด ธรรมชาติของงู

ผู้เขียน: Kira O.Senne

แปลและเรียบเรียง: ณัฐณิชา พิมพ์วรรณ

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • กำเนิดงู (ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์)  หน้า     8
 • ลักษณะทางกายภาพของงู  หน้า   16
 • วิวัฒนาการของงู  หน้า   34
 • อาหารและการล่าเหยื่อ  หน้า   38
 • การขยายพันธ์ของงู  หน้า   48
 • ความเชื่อของชนในแต่ละทวีป แต่ละเผ่าพันธุ์ ที่มีต่องู จากอดีตสู่ปัจจุบัน  หน้า   54
 • โลกของงูในแต่ละทวีป  หน้า   62
 • จำแนกประเภทของงู  หน้า 112
 • พิษของงู หน้า 120
 • 10 อันดับ งูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก  หน้า 128
 • 10 อันดับ งูที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย หน้า 136
 • 10 อันดับงูที่ไม่ควรเลือกเลี้ยง  หน้า 144
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงู  หน้า 152

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ