ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี

ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี

รวบรวมชีวิตประวัติ และผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ศิลปินชาวอิตาเลียน ที่ได้อุทิศชีวิตของท่านให้แก่วงการศิลปะ ได้วางรากฐานการศึกษาศิลปะร่วมสมัยของไทย รวมทั้งได้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนศิลปากร และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนั้นท่านยังมีความสามารถในการเขียนตำรา และบทความเกี่ยวกับศิลปะ และวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

” .. สถานศึกษาของมหาวิยาลัยสมัยนั้นก็คือโรงไม้เก่า อยู่แถวๆบริเวณหลังตึกกรมศิลปากร .. โรงไม้นี้สร้างแบบยกพื้นสูง มีบันไดขึ้นสองข้าง มีระเบียงอยู่ด้านหน้าพอที่จะใช้เดินติดต่อกันได้.. ห้องเรียนหนึ่งบรรจุนักเรียนได้ประมาณ 40 คน ภายในห้องเรียนมีกระดานดำแผ่นใหญ่อยู่แผ่นหนึ่ง ไฟฟ้าไม่มี ภายในห้องจึงดูมืดๆ ทึมๆ สลึมสลือ และยิ่งซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือ สีที่ใช้ทาฝาห้องก็เป็นสีเขียวแก่ ห้องที่มืดอยู่แล้ว จึงยิ่งมืดมากขึ้นไปอีก นี่แหล่ะบรรยากาศครั้งแรกที่พวกเราได้พบ เมื่อก้าวเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยศิลปากรหลังกรมศิลปากร..”
(พูน เกษจำรัส: ๒๕๑๕, พิธีไหว้ครูและต้อนรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

จากหนังสือหน้า 154

ชื่อเรื่อง: ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี

ผู้แต่ง: วิบูลย์ ลี้สุวรรณ สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • ชีวิตและงานของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี  หน้า   14
 • ถิ่นกำเนิดการศึกษา  หน้า   18
 • ปัจฉิมวัยและวาระสุดท้ายของชีวิต  หน้า   50
 • การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม  หน้า   64
 • ชีวิตและการทำงานในประเทศสยาม    หน้า   81
 • การก่อตั้งโรงเรียนศิลปะ  หน้า 136
 • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ     หน้า 148
 • การเผยแพร่ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยของไทย  หน้า 158
 • แนวคิดในการจัดตั้งหอศิลป์ในประเทศไทย  หน้า 174
 • ผลงานศิลปะวิชาการ  หน้า 182
 • ทัศนวิจารณ์  หน้า 208
 • คุรุปณิทาน  หน้า 214
 • ทัศนที่มีต่อโลกและชีวิต  หน้า 222
 • ลำดับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  หน้า 234
 • ผลงานประติมากรรม  หน้า 238
 • บทความวิชาการ     หน้า 242
 • บัญชีภาพ  หน้า 251

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ