หนทางไกลสู่เสรีภาพ (Long Walk to Freedom)

หนทางไกลสู่เสรีภาพ (Long Walk to Freedom)

อัตชีวประวัติที่เป็นดังมหากาพย์ทรงพลัง และสร้างแรงบันดาลใจ ของเนลสัน แมนเดลา ผู้นำการต่อต้านการเหยียดผิว ประธานาธิบดีคนแรกของแอฟริกาใต้ และผู้ได้รับราลวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 1993 ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่ไม่ธรรดาของเขาผ่านตัวหนังสือด้วยตนเอง โดยเริ่มต้นเขียนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974 ระหว่างติดคุกที่เกาะร็อบเบ็น แล้วคุณจะพบว่า นอกจากเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับอย่างยิ่งแล้ว เนลสัน แมนเดลา ยังเป็นนักเล่าเรื่องที่มีพรสวรรค์อีกด้วย

ชื่อเรื่อง: หนทางไกลสู่เสรีภาพ (Long Walk to Freedom)

โดย: Nelson Mandela

แปลโดย: สมาพร แลคโซ

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำสำนักพิมพ์ หน้า 6
 • คำนำผู้แปล หน้า 7
 • คำไว้อาลัย หน้า 9
 • กิตติกรรมประกาศ หน้า 10
 • ภาค 1 : วัยเยาว์ในชนบท หน้า 15
 • ภาค 2 : โจฮันเนสเบิร์ก หน้า 87
 • ภาค 3 : กำเนิดนักสู้เพื่ออิสรภาพ หน้า 125
 • ภาค 4 : การต่อสู้คือชีวิตของผม หน้า 185
 • ภาค 5 : กบฎ หน้า 257
 • ภาค 6 : ล่องหนลงใต้ดิน หน้า 347
 • ภาค 7 : ไรโวเนีย หน้า 409
 • ภาค 8 : เกาะร็อบเบ็น : เดือนปีที่มืดมน หน้า 501
 • ภาค 9 : เกาะร็อบเบ็น : เริ่มหวัง หน้า 589
 • ภาค 10 : คุยกับศัตรู หน้า 675
 • ภาค 11 : เสรีภาพ หน้า 741
 • ประวัติผู้แปล หน้า 831

รวบรวมข้อมูลโดย: หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด