คิดแบบ เนลสัน แมนเดลา Nelson Mandela
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ผู้เคลื่อนไหวในทางสันติเพื่อต่อต้านการเหยียดผิว ผู้นำกลุ่มกองกำลังติดอาวุธ จนกระทั้งถูกจำคุกนานถึง 27 ปี และก้าวสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีคนแรก ที่ได้รับเลือกตั้งตามกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้องของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กับแนวคิด และเส้นทางชีวิตหลายสิบปีที่ไม่ธรรมดาของเนลสัน แมนเดลา รัฐบุรุษแห่งสันติภาพผู้เป็นที่รักและทรงอิทธิพลระดับโลก บอกเล่าไว้ได้อย่างกระชับและน่าสนใจในหนังสือเล่มนี้แล้ว
หนทางไกลสู่เสรีภาพ (Long Walk to Freedom)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
อัตชีวประวัติที่เป็นดังมหากาพย์ทรงพลัง และสร้างแรงบันดาลใจ ของเนลสัน แมนเดลา ผู้นำการต่อต้านการเหยียดผิว ประธานาธิบดีคนแรกของแอฟริกาใต้ และผู้ได้รับราลวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 1993 ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่ไม่ธรรดาของเขาผ่านตัวหนังสือด้วยตนเอง