แง่คิด ชีวิตงาม

แง่คิด ชีวิตงาม

รวมบทความจากคอลัมน์ “สุ. จิ. ปุ. ลิ.” ของอาจารย์สมศรี สุกุมลนันท์ ซึ่งติพิมพ์ในนิตยสาร “ขวัญเรือน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2543  แง่คิดที่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้ดี กับมุมมอง แบบผู้ใหญ่บอกเล่าเรื่องราว ความงามของขนบธรรมเนียม การดำเนินชีวิตสมัยเก่า เปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบันให้ฟัง หลายๆเรื่องที่แตกต่าง ทั้งที่ดีและไม่ดี ลองศึกษาคำโบราณท่านสอนดูบ้างปะไร ”

ภาษาไทยมีชั้นเชิง มีสูงมีต่ำ มีหยาบมีสุภาพหลายคำ คน โดยเฉพาะผู้หญิง ไม่กล้าพูดเพราะอายปาก พูดแล้วคนจะติว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้รู้จักถ้อยคำสุภาพ สุภาพชนย่อมมีวาจาสุภาพ ..

คำไทยดีๆ ไม่ใคร่มีปัญญาคิดนำออกมาใช้ คิดคำหยาบสนุกกว่า ” (ตัดตอนจากข้อความในหนังสือ)

ชื่อเรื่อง: แง่คิด ชีวิตงาม

ผู้แต่ง: สมศรี สุกุมลนันทน์.

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด