กุหลาบในความหมายเชิงสัญลักษณ์
All Posts
กุหลาบเป็นดอกไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ราชินีแห่งดอกไม้” เกิดขึ้นและมีมาก่อนยุคประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีการพบเศษฟอลซิลกุหลาบ และยังมีหลักฐานว่ากุหลาบถูกปลูกขึ้นเป็นครั้งแรก ในดินแดนแถบเอเซียมานานกว่า 5,000 ปี และยังเป็นที่รู้จักทั่วยุโรปในยุคจักรวรรดิโรมาในฐานะดอกไม้ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องประดับของมนุษย์
ดอกไม้มงคลในเทศกาลปีใหม่ของชาวจีน
All Posts
ก่อนเทศกาลปีใหม่บ้านเรือนของชาวจีนจะประดับประดาดอกไม้ และแผ่นป้ายอักษรมงคลบนกระดาษสีแดง ดอกไม้ที่เบ่งบาน หมายถึง การเกิดใหม่ การเริ่มต้นชีวิต นอกจากนั้นดอกไม้ยังเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย และการเติบโตในด้านอาชีพการงาน เพราะฉะนั้นชาวจีนจึงมักนำต้นไม้ และดอกไม้ที่มีดอกผลมาประดับบ้าน เพื่อต้อนรับความโชคดี ต้นไม้ที่มักนำมาประดับ อาทิเช่น ต้นพลัม หมายถึงความมานะ บากบั่น ไผ่มีความหมายถึงความยืดหยุ่นหรือความกลมเกลียว นอกจากนั้นก็มีต้นหลิว ดอกอาเซเลียที่มีหลากสี ดอกบัว และดอกจุ๋ยเซียง นอกจากนี้ ยังเป็นประเพณีปฏิบัติ ที่ชาวจีนจะใช้ส้มสำหรับนำไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ เนื่องจากมีความหมายถึงความสมบูรณ์พูนสุข เช่นเดียวกับในงานแต่งงาน มักนิยมใช้ส้มหรือตกแต่งด้วยกิ่งส้ม เพราะมีความหมายคือ ขอให้มีลูกหลานสืบสกุล ที่มา: หนังสือ “เรื่องเล่ารื่นเริงของความสุข…จากทุกมุมโลก” รวบรวมโดยเทียนสิน รวบรวมข้อมูลโดย: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
บุปผาราชินี
All Posts
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงอนุรักษ์พันธุ์ไม้และดอกไม้ที่ใกล้จะสูญพันธ์ไว้เป็นจำนวนมาก บุปผาราชินีนี้เป็นเรื่องราวของดอกไม้งาม 3 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน คือ ดอกไม้ที่เฉลิมพระเกียรติคุณพระองค์ท่าน ดอกไม้ที่พระองค์ท่านโปรด และดอกไม้ที่ทรงอนุรักษ์และพระราชทานชื่อ ด้วยพระสิริโฉมอันงดงามของพระองค์ท่านจึงทรงได้รับพระเกียรติคุณจาก องค์กรและสถาบันในต่างประเทศ ขอพระราชทานพระนามาภิไธย “ควีนสิริกิติ์” ไปตั้งชื่อดอกไม้งาม 3 ชนิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณพระองค์ท่าน