สหราชอาณาจักรกับอังกฤษ ต่างกันอย่างไร

ประเทศอังกฤษที่ชาวไทยรู้จัก มีชื่อเต็มว่า United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland แปลเป็นภาษาไทยว่า “สหราชอาณาจักร บริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ” เรียกสั้นๆ ว่า United Kingdom หรือ UK แปลเป็นภาษาไทยว่า สหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรประกอบด้วยดินแดน 4 ส่วนหรือแคว้น
– 3 ส่วนอยู่บนเกาะอังกฤษ คือ แคว้นอังกฤษหรืออิงแลนด์ แคว้นสกอตแลนด์ และแคว้นเวลส์
– 1 ส่วนอยู่บนเกาะไอร์แลนด์ คือ แคว้นไอร์แลนด์เหนือสหราชอาณาจักรกับอังกฤษ ต่างกันอย่างไร

เหตุผลที่ผู้คนทั่วโลกเมื่อพูดถึงสหราชอาณาจักร มักจะใช้แต่คำว่าอังกฤษหรืออิงแลนด์ ผู้รู้ส่วนใหญ่อธิบายว่า..
อาจเป็นเพราะเหตุผลทางประวัติศาสตร์ คือ แคว้นอังกฤษ เป็นแคว้นใหญ่ที่สุด และมีอิทธิพลครอบงำแคว้นอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร มาเป็นเวลานาน เมื่อครั้งที่สหราชอาณาจักรเป็นเจ้าอาณานิคมทั่วโลก ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และบรรดาพ่อค้า ก็มักจะเป็นคนจากแคว้นอังกฤษมากกว่าคนจากแคว้นอื่นๆ จึงเป็นไปได้ว่าเมื่อมีคนถามว่า “มาจากไหน” ก็จะได้ยินคำตอบว่า “มาจากอิงแลนด์หรืออังกฤษ” คำว่า “อังกฤษ” จึงอาจกลายเป็นคำนามที่ใช้เรียกแทนสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้สถานฑูตอังกฤษทั่วโลกจะใช้คำว่า British Embassy ไม่ได้ใช้คำว่า UK Embassy เรื่องนี้ผู้รู้บอกว่า British เป็นคำคุณศัพท์ของ Britain ซึ่งเป็นอีกคำหนึ่งที่ แปลว่า อังกฤษ เหมือนกัน ฉะนั้นการที่สถานฑูตอังกฤษจะใช้ว่า British Embassy จึงไม่น่าจะผิดอะไร

สำหรับคนต่างชาติ เวลาได้ยินหรือได้เห็นคำว่า Britain หรือตัวย่อ GB เช่น จากกีฬาโอลิมปิก โดยทั่วไปก็ตีความไปได้ทันทีว่า หมายถึง สหราชอาณาจักรทั้งประเทศซึ่งรวมถึงไอร์แลนด์เหนือด้วย

ที่มา : หนังสือ ถามข้ามฟ้า โดย ทีมงานวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทย
รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด