ความเข้าใจผิดเรื่องคอเรสเตอรอลกับกะทิ ถั่ว และไขมันจากพืช

คนส่วนมากมักเข้าใจว่า กะทิ และถั่ว มีคอเลสเตอรอลสูง แต่ความจริงแล้ว อาหารจากพืชนั้นไม่มีคอเลสเตอรอล คอเลสเตอรอลมากับอาหารที่มาจากสัตว์เท่านั้น

ความเข้าใจผิดเรื่องคอเรสเตอรอลกับกะทิ ถั่ว และไขมันจากพืช

ฉลากอาหารข้างบรรจุภัณฑ์ เช่น ข้างขวดน้ำมันพืชยี่ห้อต่างๆ หรืออาหารแปรรูปที่มาจากพืช มักเขียนว่า “ไม่มีคอเลสเตอรอล” นั่นไม่ใช่ความผิด ไม่ได้หลอกลวง และไม่ได้โกหก แต่เป็นกลยุทธ์การโฆษณา ที่อาจส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดว่า น้ำมันพืชยี่ห้ออื่นหรืออาหารประเภทเดียวกัน
แต่คนละยี่ห้อมีคอเลสเตอรอล

ดังนั้น เพื่อความแน่นอน หากต้องการทราบว่าอาหารนั้นมีคอเลสเตอรอลหรือไม่ และให้สารอาหารอะไรบ้าง ควรอ่านฉลากโภชนาการที่ติดอยู่ข้างบรรจุภัณฑ์ จะได้ไม่ถูกหลอกด้วยกลยุทธ์ในการโฆษณา

ที่มา : หนังสือ อาหารบำบัดโรค โดย ศัลยา คงสมบูรณ์
รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด