7 ธ.ค. 2559 โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “สำนักหอสมุดกลางกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008”

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 11.45 น. สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “สำนักหอสมุดกลางกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008” โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รศ. ทศพร คล้ายอุดม

Read more

2 ส.ค. 2559 ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 45 ปี

2 สิงหาคม 2558 เวลา 9.09 น. สำนักหอสมุดกลางจัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมกับถวายเครื่องราชสักระบูชาแด่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม

Read more

07 พ.ค. 2558 ผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

7 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 – 15.00 น. สำนักหอสมุดกลางจัดให้มีการลงคะแนนสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 ซึ่งในครั้งนี้ ผู้ได้รับการสรรหา คือ รองศาสตราจารย์ทศพร

Read more

17 พ.ย. 2558 โครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “สำนักหอสมุดกลางกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008”

17 พ.ย. 2558 เวลา 08.30 – 16.30 สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “สำนักหอสมุดกลางกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008” โดยคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

Read more

30 เม.ย. 2558 สำนักหอสมุดกลางจัดเสวนาเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในดวงใจ”

30 เมษายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดเสวนาเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในดวงใจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2

Read more

29 ส.ค. 2557 คณะทำงานกิจกรรม 5 ส สำนักหอสมุดกลาง ศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

29 สิงหาคม 2557 คณะทำงานกิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 53 คน ได้ไปศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

Read more

19 เม.ย. 2555 ทำบุญเลี้ยงพระเพลและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สำนักหอสมุดกลาง

19 เมษายน 2555 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพลและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สำนักหอสมุดกลาง ซึ่งผู้ใหญ่ที่บุคลากรร่วมแสดงกตัญญุต รดน้ำดำหัวในครั้งนี้ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ทศพร คล้ายอุดม อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางคนปัจจุบัน   ถ่ายภาพและรายงานโดย :

Read more

30 ส.ค. 2554 พนักงานจากการไฟฟ้านครหลวงศึกษา ดูงาน กิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุดกลาง

30 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 – 12.00 น.  พนักงานการไฟฟ้านครหลวงศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งพนักงานการไฟฟ้านครหลวงส่วนมากเป็นผู้ตรวจประเมินภายในของกิจกรรม 5 ส แต่ละเขต รวมทั้งหมด 51 เขต ซึ่งคณะทำงานกิจกรรม

Read more

7 เม.ย. 2554 ทำบุญสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่สำนักหอสมุดกลาง

7  เม.ย. 2554 ช่วงเช้า บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมทำบุญเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ทำบุญเลี้ยงพระเพล และถวายบังสุกล          ช่วงบ่าย บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ

Read more