2 ส.ค. 2559 ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 45 ปี

2 สิงหาคม 2558 เวลา 9.09 น. สำนักหอสมุดกลางจัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมกับถวายเครื่องราชสักระบูชาแด่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ณ ชั้น 1 อาคาร 1 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม 2514 ปีนี้ครบรอบ 45 ปี

นำโดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม และเวลา 10.00 น. บุคลากรร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระเพล ถวายเครื่องไทยทานไทยธรรม พระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 ทั้งนี้ มีการจัดพิธีขึ้นทุกปี เพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางได้ระลึกถึงการก่อตั้งสำนักหอสมุดกลาง และร่วมกันทำบุญในวันสำคัญ ดังกล่าว

สำนักหอสมุดกลางจัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 45 ปี
สำนักหอสมุดกลางจัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 45 ปี
บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมถวายเครื่องราชสักระบูชาแด่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 และทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 45 ปี
บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมถวายเครื่องราชสักระบูชาแด่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 และทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ครบรอบ 45 ปี

 

ภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด