29 ส.ค. 2557 คณะทำงานกิจกรรม 5 ส สำนักหอสมุดกลาง ศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

29 สิงหาคม 2557 คณะทำงานกิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 53 คน ได้ไปศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มศักยภาพให้เกิดการพัฒนาการดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างยั่งยืน รับฟังการบรรยายเรื่อง “การดำเนินกรรม 5 ส ของ ปตท. ” โดย คุณพจมาน หงษ์ทอง พนักงานบริหารระบบคุณภาพ เป็นผู้สันทัดในการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของบริษัท ปตท. และเยี่ยมชมพื้นที่ 5 ส ที่ ชั้น 5 อาคาร 1

ภาพคณะทำงานกิจกรรม 5 ส สำนักหอสมุดกลาง ศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (29 ส.ค. 2557)
ภาพคณะทำงานกิจกรรม 5 ส สำนักหอสมุดกลาง ศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (29 ส.ค. 2557)


ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด05