21 ก.พ. 2567 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยี AI เปิดโลกใหม่แห่งอนาคต”

21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา เวลา 08.30 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยี AI เปิดโลกใหม่แห่งอนาคต” เนื่องในโครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2567 ในรูปแบบออนไลน์

Read more

23 ม.ค. 2562 โครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “พัฒนาคน องค์กร และทีมงานอย่างสร้างสรรค์”

23 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “พัฒนาคน องค์กร และทีมงานอย่างสร้างสรรค์” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3

Read more

23 ม.ค. 2561 โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติงาน”

วันที่ 23 มกราคม 2561 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคน ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ วินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติงาน” โดยมีนายโยธิน แก่นมีผล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้

Read more

17-19 ก.พ. 2559 สัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง “สร้างสรรค์บริการเชิงรุก ยุค 4G”

17-19 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักหอสมุดกลางจัดสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2559 เรื่อง “สร้างสรรค์บริการเชิงรุก ยุค 4G” มีกิจกรรมตามลำดับดังนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30 – 12.00 น. บุคลากรทุกคนร่วมฟังบรรยาย

Read more

26-28 ก.พ. 2557 สัมมนาวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “เปลี่ยนคุณเพื่อองค์กร ดีกว่าเปลี่ยนองค์กรเพื่อคุณ”

26-28 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักหอสมุดกลางจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “เปลี่ยนคุณเพื่อองค์กร ดีกว่าเปลี่ยนองค์กรเพื่อคุณ” ช่วงเช้าวันที่ 26 ก.พ. 2557 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “เปลี่ยนคุณเพื่อองค์กร ดีกว่าเปลี่ยนองค์กรเพื่อคุณ”

Read more

26-28 ม.ค. 2554 สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2554 เรื่อง “สก.ร่วมใจ สู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)”

26 ม.ค. 2554 เวลา 9.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกคนร่วม สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2554 เรื่อง “สก.ร่วมใจ สู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3

Read more

16 – 18 ธ.ค. 2552 สัมมนาวิชาการประจำปี 2553 เรื่อง “วางเกณฑ์อย่างสนุก เพื่อความสุขในการทำงาน”

16 – 18 ธันวาคม 2552 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมสัมมนาวิชาการประจำปีงบประมาณ 2553 ในหัวข้อเรื่อง “วางเกณฑ์อย่างสนุก เพื่อความสุขในการทำงาน” ณ สำนักหอสมุดกลาง และโรงแรมกาญจนธารา รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

Read more