26-28 ก.พ. 2557 สัมมนาวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “เปลี่ยนคุณเพื่อองค์กร ดีกว่าเปลี่ยนองค์กรเพื่อคุณ”

26-28 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักหอสมุดกลางจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “เปลี่ยนคุณเพื่อองค์กร ดีกว่าเปลี่ยนองค์กรเพื่อคุณ” ช่วงเช้าวันที่ 26 ก.พ. 2557 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “เปลี่ยนคุณเพื่อองค์กร ดีกว่าเปลี่ยนองค์กรเพื่อคุณ” บรรยายโดย ดร.ภูมิ ธารดำรง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง หลังจากนั้นได้เดินทางไปสัมมนาต่อ ณ เคียงทะเลรีสอร์ท จ.ระยอง ในช่วงบ่ายของวันที่ 26 จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2557

ภาพสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง "เปลี่ยนคุณเพื่อองค์กร ดีกว่าเปลี่ยนองค์กรเพื่อคุณ" (26-28 ก.พ. 2557 )
ภาพสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง “เปลี่ยนคุณเพื่อองค์กร ดีกว่าเปลี่ยนองค์กรเพื่อคุณ” (26-28 ก.พ. 2557 )

ถ่ายภาพและรายงาน : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ