19 ก.พ. 2567 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 48 (COLORFUL THAI CULTURE 2024)

19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 48 (COLORFUL THAI CULTURE 2024) นำโดยอาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิด ร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬามหาสนุกในช่วงพิธีปิด และรับถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิด
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิด

การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 48 (COLORFUL THAI CULTURE 2024) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 19 กุมภาพันธ์ 2567  สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการแข่งขันโดยใช้สนามแข่งขันภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง วัตถุประสงค์ในการจัดแข่งขันกีฬาฯ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีความรัก ความสามัคคี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง การแข่งขันกีฬาจัดแข่งขัน จำนวน 16 ชนิดกีฬา และมีหน่วยงานภายในเข้าร่วมการแข่งขันรวม จำนวน 29 หน่วยงาน

ภาพขบวนพาเหรดสำนักหอสมุดกลางในการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 48 (COLORFUL THAI CULTURE 2024)

สำนักหอสมุดกลางส่งบุคลากรร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา กีฬามหาสนุก เซปักตะกร้อ แบดมินตัน ปาเป้า เทเบิลเทนนิส เปตอง ฟุตซอล วอลเลย์บอล สนุกเกอร์ หมากกระดาน และแอโรบิก และไม่ส่งบุคลากรร่วมการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา คือ กอล์ฟ เซปักตระกร้อ-ลอดห่วง เทนนิส และฟุตบอล

ภาพอาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลสำนักหอสมุดกลางรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากชนิดกีฬาฟุตซอล จากผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ภาพอาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลสำนักหอสมุดกลางรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากชนิดกีฬาฟุตซอล จากผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

สรุปเหรียญรางวัลกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 48  ประจำปี 2567 ที่สำนักหอสมุดกลางได้รับ

  • เหรียญทอง 2 รางวัล จากกีฬาฟุตซอล และสนุกเกอร์
  • เหรียญเงิน 3 รางวัล จากกีฬาแบดมินตัน สนุกเกอร์ และแอโรบิก
  • เหรืยญทองแดง 4 รางวัล จากกีฬาเทเบิลเทนนิส เปตอง และหมากกระดาน 2 เหรียญทองแดง
  • ถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากชนิดกีฬา สนุกเกอร์ และฟุตซอล 2 ถ้วยรางวัลร่วมกับสำนักงานอธิการบดี

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

ขอขอบคุณภาพ: นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล