19 ธ.ค. 2566 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567

19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง และอาจารย์ ดร.นีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง อดีตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พร้อมรับคำอวยพร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตการทำงานตลอดปีใหม่ 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวต้อนรับ และอวยพรปีใหม่แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง และแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ที่ผ่านการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ 194/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนครบวาระ หรือพ้นจากตำแหน่ง ลงนามโดย นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 ธันวามคม 2566

อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ เป็นตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เป็นการปฏิบัติงานวันแรก พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นีลนารา วงษ์เกิด มอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวต้อนรับ อวยพรปีใหม่แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง และการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลางโดยการนำของผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางคนปัจจุบันในลำดับต่อไป
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวต้อนรับ อวยพรปีใหม่แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง และการดำเนินงานของสำนักหอสมุดกลางโดยการนำของผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางคนปัจจุบันในลำดับต่อไป
ภาพอาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ และอาจารย์ ดร.นีลนารา วงษ์เกิด เป็นตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มอบของขวัญแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ภาพอาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ และอาจารย์ ดร.นีลนารา วงษ์เกิด เป็นตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ มอบพระเครื่อง "หลวงพ่อคุณ ปริสุทโธ" แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางที่เข้าพบ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ มอบพระเครื่อง “หลวงพ่อคุณ ปริสุทโธ” แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลางที่เข้าพบ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567
ภาพอาจารย์ ดร.นีลนารา วงษ์เกิดส่งมอบ Chip Card ให้กับอาจาย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เพื่อเข้า-ออก ประตูสำนักหอสมุดกลาง
ภาพอาจารย์ ดร.นีลนารา วงษ์เกิดส่งมอบ Chip Card ให้กับอาจาย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เพื่อเข้า-ออก ประตูสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ และอาจารย์ ดร.นีลนารา วงษ์เกิด ถ่ายภาพร่วมกัน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ และอาจารย์ ดร.นีลนารา วงษ์เกิด ถ่ายภาพร่วมกัน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด